Jak vypadá vaše časová mapa dne?

Written by  on 28 června, 2023 


Co je Äasová mapa?

ÄŒasová mapa je jednoduchý nástroj, kdy zjistíte, kolik Äasu dennÄ› vÄ›nujete jednotlivým aktivitám. Celá mapa je 24 hodin (100%) a vy pak pÅ™iÅ™azujete jednotlivým Äinnostem Äas. Mezi Äinnosti Å™adíme:

  • spánek
  • práce
  • nákupy potravin
  • chod domácnosti
  • péÄe o dÄ›ti
  • venÄení domácích mazlíÄků
  • koníÄky a záliby
  • Äas s přáteli
  • výlety s rodinou

práce

UrÄitÄ› by vás napadlo jeÅ¡tÄ› nÄ›co. Každá máme Äasovou mapu jinak a mÄ›ní se i v průbÄ›hu života. Maminky na mateÅ™ské dovolené ji budou mít jistÄ› jinou, než výkonovÄ› pracující manažerky.

Jak na to?

Asi nejjednodušší způsob je, když si vezmete papír A4 a nakreslíte kruh, který rozdÄ›líte na 24 dílků (1 dílek rovná se 1 hodina) a pak zaÄnete vybarvovat. Pokud nÄ›které Äinnosti vÄ›nujete ménÄ›, než hodinu (například sledování sociálních sítí), dílek jeÅ¡tÄ› klidnÄ› rozdÄ›lte na polovinu.

Co mi Äasová mapa Å™ekne?

ÄŒasová mapa vám poskytne jasný vhled na to, jak trávíte Äas. Můžete zjistit, že nemáte vůbec Äas na své koníÄky nebo že zbyteÄnÄ› dlouho vÄ›nujete vaÅ™ení. ZjiÅ¡tÄ›ní také může být, že málo spíte nebo vám zamÄ›stnání bere opravdu vÄ›tÅ¡inu dne, kdy potom nemáte Äas na dÄ›ti.

šachy 

Co si mám z Äasové mapy vzít?

Nyní, když už vidíte vaÅ¡i každodenní realitu Äernou na bílém, můžete udÄ›lat zmÄ›ny. Na další papír si napiÅ¡te, jaké zmÄ›ny byste ráda udÄ›lala viz. bod výše.

Například: celý den se starám o malou dcerku a nemám ani Äas si umýt vlasy a v klidu se najíst.

Pod to napiÅ¡te „zmÄ›na“ a možné Å™eÅ¡ení: až pÅ™ijde manžel z práce, hodinu se bude starat o dceru a já celou hodinu vÄ›nuji sobÄ›. Nebudu uklízet ani vaÅ™it. Umyji si ty vlasy a tÅ™eba si lehce zacviÄím nebo pÅ™eÄtu pár stran z knihy. 

Každá zmÄ›na zaÄíná akcí. A proto se nebojte a vrhnÄ›te se na to. 

Tip: za nÄ›jaký Äas si mapu naÄrtnÄ›te znovu, povedla se vám zmÄ›na?

Držíme palce, abyste díky Äasové mapÄ› žila spokojenÄ›jší život a mÄ›la Äas skuteÄnÄ› na vÄ›ci, které máte ráda. 

Category : Ženy