Auto je nejlepší dopravní prostředek pro všechny

Written by  on 5 srpna, 2023 


Také je pro vás auto tak moc boží? UrÄitÄ› pro mÄ› auto rozhodnÄ› boží je, a protože já se bez auta prostÄ› neobejdu, a urÄitÄ› to tak máte taky, protože urÄitÄ› každý ví že auto je prostÄ› potÅ™eba. Bez auta se prostÄ› neobejdete. A hlavnÄ› ho každý den potÅ™ebujeme. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že já opravdu každý den řídím auto a neumím si pÅ™edstavit, že bych jeden den do nÄ›ho nesedla. Kdybych náhodou do nÄ›ho jeden den nesedla, tak to by opravdu už muselo být nÄ›co extra, protože já opravdu v tom autÄ› sedím každý den. AÅ¥ už si tÅ™eba Å™eknu, že prostÄ› budu doma, tak nakonec zjistím, že stejnÄ› potÅ™ebuji jet do obchodu nebo se stavím ke kamarádce, která mi napsala, aÅ¥ za ní pÅ™ijedu.

Řízení auta

A prostÄ› mám to takové vždycky nabité, takže prostÄ› auto je opravdu potÅ™eba, protože vím, že prostÄ› můžu ihned sednout do auta. Můžu si kamkoliv zajet. Lidé, kteří prostÄ› tuhle možnost nemají a nejezdí autem, tak prostÄ› se nedostanou takhle rychle nÄ›kam ke kamarádce nebo kamkoliv by prostÄ› chtÄ›li. Musel by pro nÄ› nÄ›kdo pÅ™ijet, nebo můžete prostÄ› využít i taxíka. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, když jsem prostÄ› jeÅ¡tÄ› neřídila auto, tak jsem si Äasto brala taxíka, protože prostÄ› pro mÄ› to bylo pořád takové pohodlnÄ›jší. Taxík k nám pÅ™ijel pÅ™ed dům a já jsem prostÄ› nasedla a dojela jsem na místo kam jsem potÅ™ebovala. Sice je to opravdu o hodnÄ› dražší ten taxík. Ale na druhou stranu je to zase pohodlné.

Auto

Když jsem zase jela autobusem, tak pro mÄ› to bylo takové nároÄné. Byla jsem z toho taková nervózní, než ÄlovÄ›k obÄ›de vÅ¡echny ty zastávky a opravdu to dlouho trvalo. Tak prostÄ› pro mÄ› už potom byl lepší ten taxík, ale samozÅ™ejmÄ› nedám na to dopustit, protože auto je prostÄ› auto, které prostÄ› ÄlovÄ›k řídí, tak je úplnÄ› nÄ›co jiného než si brát taxíka, za kterého jeÅ¡tÄ› zbyteÄnÄ› utratíte tolik penÄ›z. Takže rozhodnÄ›, pokud jeÅ¡tÄ› neřídíte, tak opravdu zaÄnÄ›te, protože prostÄ› to auto je v životÄ› potÅ™eba a zaveze vás kamkoliv, kdykoliv, a i v noci, kdybyste se probudili a chtÄ›li nÄ›kam zajet, tak prostÄ› vás to auto vaÅ¡e zaveze. Takže auto je opravdu super.

Category : Auto