Auto

Jak žít bez automobilu?

Written by  on 31 října, 2023


Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnÄ›jších. PrávÄ› u nás, v České republice, má výroba mobilních aut dlouholetou a známou tradici. Jen je Å¡koda, že jsme ji nedokázali udržet ž do dneÅ¡ních let. Výroba aut, stejnÄ› jako jakékoli jiné odvÄ›tví průmyslu, téměř běžela mílovými kroky. Patrné je to, pokud porovnáte obrázky automobilů z poÄátku dvacátého století a tÄ›ch dneÅ¡ních. Co je ale v dneÅ¡ní dobÄ› trendy, to asi nikomu neuniklo, elektrická auta. Jedná se o subjekt, který vznikl na podkladÄ› toho, jakým způsobem jsme z běžnými automobily zacházely. V dneÅ¡ní dobÄ› jsme zvyklí, že auto je nÄ›co jako pÅ™irozená souÄást domácnosti a je nutné, aby každá rodina si jeden, ale klidnÄ› i více pořídila.

automobil Ford

Navykli jsme si na urÄitý způsob života, který doopravdy auto vyžaduje. Nikdo z nás už asi není schopen si pÅ™edstavit, jak by ráno, kdy nestíhá, běžel na autobus Äi tramvaj. Nebo jak by se s celou rodinou dostal na dovolenou nebo na výlet. Ano, auto v rodinÄ› může být, ale mÄ›li bychom ho být schopni využívat s rozumem. Tam, kde to jde, můžeme auto nahradit vlastníma nohama. KromÄ› toho, že tím tak Å¡etříme životní prostÅ™edí a svou peněženku, ale navíc jeÅ¡tÄ› nÄ›co udÄ›láme pro vlastní zdraví. Není nutné dojíždÄ›t do práce nebo na nákupy po jednom. Je pÅ™ece možné svézt nÄ›kterého z kolegů nebo kamarádů.

auto Audi

Jako příjemný bonus byste pak jistÄ› ocenili to, že kolony by nebyly tak velké, protože by se eliminovala vÅ¡echna ta auta, ve kterých sedí samotný Å™idiÄ. SamozÅ™ejmostí, která se k tomuto vždy pojí, je využívání veÅ™ejné hromadné dopravy. JistÄ›, není to nic komfortního, ale také se nejedná o nic, co byste nepÅ™ežili. A proÄ vlastnÄ› se uchylovat k tÄ›mto ménÄ› příjemným Å™eÅ¡ením, když si můžete koupit elektrické auto, které se tváří jako naÅ¡e spása? OdpovÄ›Ä je jednoduchá. Ani elektrická auta nejsou samospasitelná, a pokud nezaÄneme být trochu skromnÄ›jší, elektrická auta nebudou mít žádný efekt.

Auto je nejlepší dopravní prostředek pro všechny

Written by  on 5 srpna, 2023


Také je pro vás auto tak moc boží? UrÄitÄ› pro mÄ› auto rozhodnÄ› boží je, a protože já se bez auta prostÄ› neobejdu, a urÄitÄ› to tak máte taky, protože urÄitÄ› každý ví že auto je prostÄ› potÅ™eba. Bez auta se prostÄ› neobejdete. A hlavnÄ› ho každý den potÅ™ebujeme. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že já opravdu každý den řídím auto a neumím si pÅ™edstavit, že bych jeden den do nÄ›ho nesedla. Kdybych náhodou do nÄ›ho jeden den nesedla, tak to by opravdu už muselo být nÄ›co extra, protože já opravdu v tom autÄ› sedím každý den. AÅ¥ už si tÅ™eba Å™eknu, že prostÄ› budu doma, tak nakonec zjistím, že stejnÄ› potÅ™ebuji jet do obchodu nebo se stavím ke kamarádce, která mi napsala, aÅ¥ za ní pÅ™ijedu.

Řízení auta

A prostÄ› mám to takové vždycky nabité, takže prostÄ› auto je opravdu potÅ™eba, protože vím, že prostÄ› můžu ihned sednout do auta. Můžu si kamkoliv zajet. Lidé, kteří prostÄ› tuhle možnost nemají a nejezdí autem, tak prostÄ› se nedostanou takhle rychle nÄ›kam ke kamarádce nebo kamkoliv by prostÄ› chtÄ›li. Musel by pro nÄ› nÄ›kdo pÅ™ijet, nebo můžete prostÄ› využít i taxíka. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, když jsem prostÄ› jeÅ¡tÄ› neřídila auto, tak jsem si Äasto brala taxíka, protože prostÄ› pro mÄ› to bylo pořád takové pohodlnÄ›jší. Taxík k nám pÅ™ijel pÅ™ed dům a já jsem prostÄ› nasedla a dojela jsem na místo kam jsem potÅ™ebovala. Sice je to opravdu o hodnÄ› dražší ten taxík. Ale na druhou stranu je to zase pohodlné.

Auto

Když jsem zase jela autobusem, tak pro mÄ› to bylo takové nároÄné. Byla jsem z toho taková nervózní, než ÄlovÄ›k obÄ›de vÅ¡echny ty zastávky a opravdu to dlouho trvalo. Tak prostÄ› pro mÄ› už potom byl lepší ten taxík, ale samozÅ™ejmÄ› nedám na to dopustit, protože auto je prostÄ› auto, které prostÄ› ÄlovÄ›k řídí, tak je úplnÄ› nÄ›co jiného než si brát taxíka, za kterého jeÅ¡tÄ› zbyteÄnÄ› utratíte tolik penÄ›z. Takže rozhodnÄ›, pokud jeÅ¡tÄ› neřídíte, tak opravdu zaÄnÄ›te, protože prostÄ› to auto je v životÄ› potÅ™eba a zaveze vás kamkoliv, kdykoliv, a i v noci, kdybyste se probudili a chtÄ›li nÄ›kam zajet, tak prostÄ› vás to auto vaÅ¡e zaveze. Takže auto je opravdu super.

Koupit či pronajmout?

Written by  on 27 prosince, 2022


Udržet si potÅ™ebnou mobilitu až do pozdního vÄ›ku je snem vÄ›tÅ¡iny lidí. Co ale udÄ›lat, pokud do života zasáhnou zdravotní potíže, pro které musí být amputována noha. Pokud k tomu dojde v mladém vÄ›ku, je nasnadÄ›, že dobrým Å™eÅ¡ením bude pořízení auta. Ve kterém lze auto řídit automaticky. A zvládnout jeho provoz i bez nohy. Mnozí využijí nabídek specializovaných pracoviÅ¡Å¥ a nechají si řízení pÅ™edÄ›lat ve stávajícím automobilu. AÅ¥ už je rozhodnuto tak Äi tak, jedno je jisté. Že do práce se lze každodennÄ› pÅ™emístit jako pÅ™ed amputací. Jediné, co je potÅ™eba doÅ™eÅ¡it, je vstup do auta, pokud není noha oprotézována, z invalidního vozíku. I když v souÄasné dobÄ› je možné pořídit lehce složitelný. Který lze zasunout na zadní sedadla.

 Vyrazit lze i po amputaci nohy

V případÄ›, že k amputaci dojde v pokroÄilém vÄ›ku a k pohybu slouží výhradnÄ› invalidní vozík, je ideálním Å™eÅ¡ením si vůz s ruÄním řízením podle potÅ™eby zapůjÄit. Odpadá tak nutnost údržby, která je v tomto stavu téměř nemožná. PÅ™estože jízda na elektrickém vozíku usnadňuje pohyb po blízkém okolí, na delší trasy je prostorný automobil nezbytný. ObzvláštÄ› pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› lékaÅ™e, k cestÄ› za nákupem Äi návÅ¡tÄ›vÄ› vzdálenÄ›jších příbuzných. PůjÄovny tÄ›chto automobilů jsou už v souÄasné dobÄ› rozesety po celé republice. A tak by problém se zapůjÄením nemÄ›l nastat v žádném mÄ›stÄ›.

Jezdit se dá i v zapůjÄeném voze

Mezi nejoblíbenÄ›jší vozy, které jsou pÅ™ipraveny k zapůjÄení, patří Octavia Combi Style. Prostorná, umožňující pÅ™evoz celé rodiny i invalidního vozíku v jejím kufru. StejnÄ› tak je vyhledávaná Fabia Combi Style. Která rovněž zaruÄuje potÅ™ebný komfort. Rapid Ambition si Äasto půjÄují vÅ¡ichni, kteří budou tento vůz používat v cestování po mÄ›stÄ›. Pro svoji velikost je ideálním pro snadné zaparkování. Dalším vozem, který si lze zapůjÄit je Scala Style. A rovněž Å koda Kamiq First Edition. Který je vybaven 17 palcovými koly opatÅ™enými aero kryty, pÅ™edními Matrix LED svÄ›tlomety a virtuálním pedálem. VÅ¡echny půjÄovny nabízejí svým zákazníkům zkuÅ¡ební jízdy.