Auto

Jak žít bez automobilu?

Written by  on 31 října, 2023


Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnÄ›jších. PrávÄ› u nás, v České republice, má výroba mobilních aut dlouholetou a známou tradici. Jen je Å¡koda, že jsme ji nedokázali udržet ž do dneÅ¡ních let. Výroba aut, stejnÄ› jako jakékoli jiné odvÄ›tví průmyslu, téměř běžela mílovými kroky. Patrné je to, pokud porovnáte obrázky automobilů z poÄátku dvacátého století a tÄ›ch dneÅ¡ních. Co je ale v dneÅ¡ní dobÄ› trendy, to asi nikomu neuniklo, elektrická auta. Jedná se o subjekt, který vznikl na podkladÄ› toho, jakým způsobem jsme z běžnými automobily zacházely. V dneÅ¡ní dobÄ› jsme zvyklí, že auto je nÄ›co jako pÅ™irozená souÄást domácnosti a je nutné, aby každá rodina si jeden, ale klidnÄ› i více pořídila.

automobil Ford

Navykli jsme si na urÄitý způsob života, který doopravdy auto vyžaduje. Nikdo z nás už asi není schopen si pÅ™edstavit, jak by ráno, kdy nestíhá, běžel na autobus Äi tramvaj. Nebo jak by se s celou rodinou dostal na dovolenou nebo na výlet. Ano, auto v rodinÄ› může být, ale mÄ›li bychom ho být schopni využívat s rozumem. Tam, kde to jde, můžeme auto nahradit vlastníma nohama. KromÄ› toho, že tím tak Å¡etříme životní prostÅ™edí a svou peněženku, ale navíc jeÅ¡tÄ› nÄ›co udÄ›láme pro vlastní zdraví. Není nutné dojíždÄ›t do práce nebo na nákupy po jednom. Je pÅ™ece možné svézt nÄ›kterého z kolegů nebo kamarádů.

auto Audi

Jako příjemný bonus byste pak jistÄ› ocenili to, že kolony by nebyly tak velké, protože by se eliminovala vÅ¡echna ta auta, ve kterých sedí samotný Å™idiÄ. SamozÅ™ejmostí, která se k tomuto vždy pojí, je využívání veÅ™ejné hromadné dopravy. JistÄ›, není to nic komfortního, ale také se nejedná o nic, co byste nepÅ™ežili. A proÄ vlastnÄ› se uchylovat k tÄ›mto ménÄ› příjemným Å™eÅ¡ením, když si můžete koupit elektrické auto, které se tváří jako naÅ¡e spása? OdpovÄ›Ä je jednoduchá. Ani elektrická auta nejsou samospasitelná, a pokud nezaÄneme být trochu skromnÄ›jší, elektrická auta nebudou mít žádný efekt.

Koupit či pronajmout?

Written by  on 27 prosince, 2022


Udržet si potÅ™ebnou mobilitu až do pozdního vÄ›ku je snem vÄ›tÅ¡iny lidí. Co ale udÄ›lat, pokud do života zasáhnou zdravotní potíže, pro které musí být amputována noha. Pokud k tomu dojde v mladém vÄ›ku, je nasnadÄ›, že dobrým Å™eÅ¡ením bude pořízení auta. Ve kterém lze auto řídit automaticky. A zvládnout jeho provoz i bez nohy. Mnozí využijí nabídek specializovaných pracoviÅ¡Å¥ a nechají si řízení pÅ™edÄ›lat ve stávajícím automobilu. AÅ¥ už je rozhodnuto tak Äi tak, jedno je jisté. Že do práce se lze každodennÄ› pÅ™emístit jako pÅ™ed amputací. Jediné, co je potÅ™eba doÅ™eÅ¡it, je vstup do auta, pokud není noha oprotézována, z invalidního vozíku. I když v souÄasné dobÄ› je možné pořídit lehce složitelný. Který lze zasunout na zadní sedadla.

 Vyrazit lze i po amputaci nohy

V případÄ›, že k amputaci dojde v pokroÄilém vÄ›ku a k pohybu slouží výhradnÄ› invalidní vozík, je ideálním Å™eÅ¡ením si vůz s ruÄním řízením podle potÅ™eby zapůjÄit. Odpadá tak nutnost údržby, která je v tomto stavu téměř nemožná. PÅ™estože jízda na elektrickém vozíku usnadňuje pohyb po blízkém okolí, na delší trasy je prostorný automobil nezbytný. ObzvláštÄ› pÅ™i návÅ¡tÄ›vÄ› lékaÅ™e, k cestÄ› za nákupem Äi návÅ¡tÄ›vÄ› vzdálenÄ›jších příbuzných. PůjÄovny tÄ›chto automobilů jsou už v souÄasné dobÄ› rozesety po celé republice. A tak by problém se zapůjÄením nemÄ›l nastat v žádném mÄ›stÄ›.

Jezdit se dá i v zapůjÄeném voze

Mezi nejoblíbenÄ›jší vozy, které jsou pÅ™ipraveny k zapůjÄení, patří Octavia Combi Style. Prostorná, umožňující pÅ™evoz celé rodiny i invalidního vozíku v jejím kufru. StejnÄ› tak je vyhledávaná Fabia Combi Style. Která rovněž zaruÄuje potÅ™ebný komfort. Rapid Ambition si Äasto půjÄují vÅ¡ichni, kteří budou tento vůz používat v cestování po mÄ›stÄ›. Pro svoji velikost je ideálním pro snadné zaparkování. Dalším vozem, který si lze zapůjÄit je Scala Style. A rovněž Å koda Kamiq First Edition. Který je vybaven 17 palcovými koly opatÅ™enými aero kryty, pÅ™edními Matrix LED svÄ›tlomety a virtuálním pedálem. VÅ¡echny půjÄovny nabízejí svým zákazníkům zkuÅ¡ební jízdy.