Domácnost

Uklizená domácnost

Written by  on 30 listopadu, 2023


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k chce mít svou domácnost opravdu krásnou a Äistou. Já sama jsem vždycky snila o tom, že až jednoho dne budu mít vlastní bydlení, že bych také chtÄ›la, aby moje domácnost byla krásná a hlavnÄ› aby byla Äistá. Mnoho lidí se mÄ› tÅ™eba stále dokola ptalo, jak to myslím, aby moje domácnost byla krásná a hlavnÄ› Äistá. Já jsem jim Å™ekla, že právÄ› chci, aby moje domácnost byla vždycky na prvním místÄ›, aby se ta moje rodina cítila opravdu skvÄ›le a hlavnÄ› pohodlnÄ›. Proto si myslím, že lidé by také hlavnÄ› vůbec nemÄ›li tÅ™eba zanevřít na vÅ¡echno, co se týká domova a nebo domácnosti. Já vždycky zastávám takový názor, že když lidé se stÄ›hují a nebo tÅ™eba plánují také vlastní rodinu, že by také hlavnÄ› mÄ›li dbát na domácnost a nebo na pohodlí a samozÅ™ejmÄ› láskyplný domov.

Máte doma uklizeno?

Tohle snad ani nemusím pÅ™ipomínat, protože si myslím, že vÅ¡ichni lidé také dbají o to, aby doma to mÄ›li Äisté a uklizené. SamozÅ™ejmÄ›, že znám také dva lidi, kteří vůbec nedbají na to, aby domácnost mÄ›li opravdu Äistou, aby tam byl také klid a pohodlí. Já si myslím, že když jsou tÅ™eba nÄ›kde malé dÄ›ti, tÅ™eba když nÄ›která rodina má tÅ™i nebo ÄtyÅ™i malé dÄ›ti, tak je logické, že tam asi v domácnosti a celkovÄ› doma nebude potÅ™eba udržovat pořádek, protože to vlastnÄ› ani nejde. Jednou uklidíte a tÅ™eba za dvacet minut máte nepořádek zase, tak jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, že jednoduÅ¡e, aby ÄlovÄ›k vždycky uklízel, tak aby se mu to líbilo a aby ho to bavilo.

Moje domácnost je minimalistická.

Jo mám také dÄ›ti a vždycky uklízím, když dÄ›ti spí, protože absolutnÄ› nemám ráda, tÅ™eba když nÄ›kde uklidím a potom za zády se mi dÄ›lá znova nepořádek. Tohle vždycky dÄ›lá můj syn. Já tÅ™eba chci nÄ›kde uklidit, a když uklidím, tak potom on mÄ› hned za zády dÄ›lá další nepořádek. A tohle mÄ› vždycky opravdu Å¡tve. Nebo on se zaÄne vztekat, když mu Å™eknu, aby si uklidil svůj pokojíÄek. SamozÅ™ejmÄ› že tohle nikdy nesplní, tak já můžu vždycky zabavím mobilní telefon, aby si nemohl hrát na mobilu. A potom to jde uklidit. JedinÄ› takhle to asi pomáhá. U každého platí nÄ›co jiného. U nás platí právÄ› zákaz mobilního telefonu.    

Udělej si ve svojí domácnosti pořádnou mňamku

Written by  on 28 srpna, 2023


Slovo domácnost je hodnÄ› takové rozšířené téma. Protože opravdu domácnost, to je opravdu straÅ¡nÄ› Å¡iroký pojem a hlavnÄ› v domácnosti ÄlovÄ›k má takové ty svoje nálady a hlavnÄ› je dobré, pokud si v té domácnosti můžete dÄ›lat, co chcete. TÅ™eba jako já. Já se popravdÄ› pÅ™iznám, že já straÅ¡nÄ› ráda vařím a vždycky, když nejsem v práci a mám prostÄ› to volno, tak opravdu já se v domácnosti nenudím. Já mám pořád co dÄ›lat. BuÄ uklízím, nebo uvařím, nebo prostÄ› si pozvu nÄ›jakou kamarádku a prostÄ› spolu se bavíme o tom, co teÄ zrovna dÄ›láme. A já vždycky zrovna v tu chvíli i také pracuji nebo vařím, samozÅ™ejmÄ›. Pracuji ve slovÄ› smysl domácnosti.
 
PomeranÄ
 
PopravdÄ› já straÅ¡nÄ› ráda vařím zapeÄený hermelín, který je v listovém tÄ›stu a je to straÅ¡nÄ› výborné. UrÄitÄ› to nÄ›kdy vyzkouÅ¡ejte, je to straÅ¡nÄ› jednoduché. Protože dám listové tÄ›sto, dám na to plátky slaniny, cibuli, dva hermelíny, zadÄ›lám to listové tÄ›sto a potÅ™u vajíÄkem a hodím to do trouby.Je to za chvilku hotové a je to straÅ¡nÄ› výborné. Mám to straÅ¡nÄ› ráda, takže opravdu ta domácnost není jen o tom, že uklízíte v domácnosti. Je to i o tom, že vaříte. Musíte uvaÅ™it pro svou celou rodinu, pro dÄ›ti, pro muže.
 
Dobroty
 
HlavnÄ› urÄitÄ› víte, jak jsou chlapi hladoví, a můj muž prostÄ› hladový je. Takže já vždycky prostÄ› jeÅ¡tÄ› uvařím a prostÄ› vždycky pÅ™ijde domů z práce a má vÅ¡echno nachystané. Myslím si, že by to tak rozhodnÄ› mÄ›lo být, protože žena opravdu patří do té domácnosti víc než chlap. Takže prostÄ› urÄitÄ› ženy jsou stále zvyklé na to, že prostÄ› se doma pracuje svým způsobem. Výborný je tÅ™eba i nÄ›jaký koktejl, proto pokud doma máte nÄ›jaké skvÄ›lé ovoce, tak rozhodnÄ› vyzkouÅ¡ejte hlavnÄ› ten ovocný koktejl, protože ten vás nejen osvěží, ale dodá vám mnoho energie. Doma si můžete dÄ›lat co chcete, takže vymýšlejte skvÄ›lé nápady, které vás napadnou, od toho je domácnost skvÄ›lou volbou.