Uklizená domácnost

Written by  on 30 listopadu, 2023 


Já si myslím, že každý ÄlovÄ›k chce mít svou domácnost opravdu krásnou a Äistou. Já sama jsem vždycky snila o tom, že až jednoho dne budu mít vlastní bydlení, že bych také chtÄ›la, aby moje domácnost byla krásná a hlavnÄ› aby byla Äistá. Mnoho lidí se mÄ› tÅ™eba stále dokola ptalo, jak to myslím, aby moje domácnost byla krásná a hlavnÄ› Äistá. Já jsem jim Å™ekla, že právÄ› chci, aby moje domácnost byla vždycky na prvním místÄ›, aby se ta moje rodina cítila opravdu skvÄ›le a hlavnÄ› pohodlnÄ›. Proto si myslím, že lidé by také hlavnÄ› vůbec nemÄ›li tÅ™eba zanevřít na vÅ¡echno, co se týká domova a nebo domácnosti. Já vždycky zastávám takový názor, že když lidé se stÄ›hují a nebo tÅ™eba plánují také vlastní rodinu, že by také hlavnÄ› mÄ›li dbát na domácnost a nebo na pohodlí a samozÅ™ejmÄ› láskyplný domov.

Máte doma uklizeno?

Tohle snad ani nemusím pÅ™ipomínat, protože si myslím, že vÅ¡ichni lidé také dbají o to, aby doma to mÄ›li Äisté a uklizené. SamozÅ™ejmÄ›, že znám také dva lidi, kteří vůbec nedbají na to, aby domácnost mÄ›li opravdu Äistou, aby tam byl také klid a pohodlí. Já si myslím, že když jsou tÅ™eba nÄ›kde malé dÄ›ti, tÅ™eba když nÄ›která rodina má tÅ™i nebo ÄtyÅ™i malé dÄ›ti, tak je logické, že tam asi v domácnosti a celkovÄ› doma nebude potÅ™eba udržovat pořádek, protože to vlastnÄ› ani nejde. Jednou uklidíte a tÅ™eba za dvacet minut máte nepořádek zase, tak jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, že jednoduÅ¡e, aby ÄlovÄ›k vždycky uklízel, tak aby se mu to líbilo a aby ho to bavilo.

Moje domácnost je minimalistická.

Jo mám také dÄ›ti a vždycky uklízím, když dÄ›ti spí, protože absolutnÄ› nemám ráda, tÅ™eba když nÄ›kde uklidím a potom za zády se mi dÄ›lá znova nepořádek. Tohle vždycky dÄ›lá můj syn. Já tÅ™eba chci nÄ›kde uklidit, a když uklidím, tak potom on mÄ› hned za zády dÄ›lá další nepořádek. A tohle mÄ› vždycky opravdu Å¡tve. Nebo on se zaÄne vztekat, když mu Å™eknu, aby si uklidil svůj pokojíÄek. SamozÅ™ejmÄ› že tohle nikdy nesplní, tak já můžu vždycky zabavím mobilní telefon, aby si nemohl hrát na mobilu. A potom to jde uklidit. JedinÄ› takhle to asi pomáhá. U každého platí nÄ›co jiného. U nás platí právÄ› zákaz mobilního telefonu.    

Category : Domácnost