Jak žít bez automobilu?

Written by  on 31 října, 2023 


Automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnÄ›jších. PrávÄ› u nás, v České republice, má výroba mobilních aut dlouholetou a známou tradici. Jen je Å¡koda, že jsme ji nedokázali udržet ž do dneÅ¡ních let. Výroba aut, stejnÄ› jako jakékoli jiné odvÄ›tví průmyslu, téměř běžela mílovými kroky. Patrné je to, pokud porovnáte obrázky automobilů z poÄátku dvacátého století a tÄ›ch dneÅ¡ních. Co je ale v dneÅ¡ní dobÄ› trendy, to asi nikomu neuniklo, elektrická auta. Jedná se o subjekt, který vznikl na podkladÄ› toho, jakým způsobem jsme z běžnými automobily zacházely. V dneÅ¡ní dobÄ› jsme zvyklí, že auto je nÄ›co jako pÅ™irozená souÄást domácnosti a je nutné, aby každá rodina si jeden, ale klidnÄ› i více pořídila.

automobil Ford

Navykli jsme si na urÄitý způsob života, který doopravdy auto vyžaduje. Nikdo z nás už asi není schopen si pÅ™edstavit, jak by ráno, kdy nestíhá, běžel na autobus Äi tramvaj. Nebo jak by se s celou rodinou dostal na dovolenou nebo na výlet. Ano, auto v rodinÄ› může být, ale mÄ›li bychom ho být schopni využívat s rozumem. Tam, kde to jde, můžeme auto nahradit vlastníma nohama. KromÄ› toho, že tím tak Å¡etříme životní prostÅ™edí a svou peněženku, ale navíc jeÅ¡tÄ› nÄ›co udÄ›láme pro vlastní zdraví. Není nutné dojíždÄ›t do práce nebo na nákupy po jednom. Je pÅ™ece možné svézt nÄ›kterého z kolegů nebo kamarádů.

auto Audi

Jako příjemný bonus byste pak jistÄ› ocenili to, že kolony by nebyly tak velké, protože by se eliminovala vÅ¡echna ta auta, ve kterých sedí samotný Å™idiÄ. SamozÅ™ejmostí, která se k tomuto vždy pojí, je využívání veÅ™ejné hromadné dopravy. JistÄ›, není to nic komfortního, ale také se nejedná o nic, co byste nepÅ™ežili. A proÄ vlastnÄ› se uchylovat k tÄ›mto ménÄ› příjemným Å™eÅ¡ením, když si můžete koupit elektrické auto, které se tváří jako naÅ¡e spása? OdpovÄ›Ä je jednoduchá. Ani elektrická auta nejsou samospasitelná, a pokud nezaÄneme být trochu skromnÄ›jší, elektrická auta nebudou mít žádný efekt.

Category : Auto