Svět techniky

Written by  on 29 prosince, 2022 


Vždycky mÄ› to táhlo k poÄítaÄům. A už na základní Å¡kole, když jsme poprvé v poÄítaÄové uÄebnÄ› mÄ›li nové poÄítaÄe, tak jsem vždycky byla ráda, když jsme mÄ›li ve Å¡kole volno a mohli jsme jít o velké pÅ™estávce si hrát na poÄítaÄi. Opravdu hodnÄ› mÄ› to bavilo a já jsem si říkala, že v dospÄ›losti bych chtÄ›la dÄ›lat to samé, jenomže když jsem se potom dostala k poÄítaÄi, tak to bylo na dlouhé stání. Na základní Å¡kole tam vždycky byla opravdu dlouhá fronta. To byla jeÅ¡tÄ› taková novinka, kdy jeÅ¡tÄ› každý ÄlovÄ›k nemÄ›l doma vlastní poÄítaÄ. A když ho už mÄ›l doma, tak byl velice starý a také byl pomalý. JistÄ› si dokážete pÅ™edstavit jak dřívÄ›jší poÄítaÄe byly velice pomalé a zasekané.

Technika ve výrobě.

A také si jeÅ¡tÄ› vybavujete takové to koleÄko, jak si vždycky se naÄítalo na obrazovce, abyste se dostali tak, kam chcete. Myslím si, že v dneÅ¡ní dobÄ› by to trvalo tak dvÄ› Äi tÅ™i vteÅ™iny, ale dříve to spíše byla jedna minuta. Bylo to opravdu pomalé a zasekané a já jsem kolikrát na to nemÄ›la vůbec nervy. Byla jsem opravdu hodnÄ› nedoÄkavá a netrpÄ›livá, takže jsem chtÄ›la mít vÅ¡echno hned, jenomže bohužel, když chce ÄlovÄ›k mít vÅ¡echno hned, tak to bohužel nejde. Já sama jsem potom byla velice pÅ™ekvapená, když jednoho dne pÅ™iÅ¡la maminka a Å™ekla nám, že nám objednala poÄítat. Nemohla jsem tomu uvěřit. Maminka a objednala poÄítaÄ! Jak je to možné? Nemohla jsem tomu věřit, takže potom jsem se Å¡la za to svého staršího bratra, jestli je to pravda.

Pracovní technika.

A bratr mi Å™ekl, že je to pravda, že prý bratr dostal opravdu skvÄ›lou nabídku na poÄítaÄ, i když to byl starý a používaný poÄítaÄ, tak nám to vůbec nevadilo. Byli jsme opravdu moc rádi, že jsme mÄ›li doma poÄítat. Také bratr se totiž zajímal o informaÄní technologii a o informatiku obecnÄ›. Takže jsme oba dva byli rádi, že koneÄnÄ› budeme mít také poÄítaÄ. HlavnÄ› bratr. Bratr chtÄ›l totiž studovat informaÄní technologii na vysoké Å¡kole, takže se mu poÄítaÄ doma opravdu hodnÄ› hodil a já jsem byla ráda, že mám také poÄítaÄ. Víte, poÄítaÄ se hodí vždy. 

Category : Auto moto