Nebezpečná motorka

Written by  on 28 února, 2023 


Máte rádi motorky anebo další moto vÄ›ci? Pokud ano, tak se ani nedivím. Protože v poslední dobÄ› je velice oblíbené to, že lidé si kupují motorky a nebo malé skútry, aby na nich mohli v létÄ› jezdit. Bohužel s tím ale také pÅ™ichází různé neshody a nebo nehody. Tohle se mi opravdu nelíbí, protože v naÅ¡em okrese už se tÅ™i lidé zabili kvůli tomu, že jezdili rychle na motorce a vůbec nebrali nic v potaz, že to také může být nebezpeÄné a nebo životu ohrožující. Proto jsem si Å™ekla, že než abych svému synovi dovolila mít motorku, že mu radÄ›ji pÅ™ispÄ›ji na auto, kde se mi to zdá více, bezpeÄnÄ›jší. PÅ™ece také jenom mÄ› lepší, že když je ÄlovÄ›k takhle schovaný v automobilu, než když potom vylítne z motorky. Ani se o tom už nechci dále bavit. Jsou jistÄ› rodiny, které zažily nÄ›které vÄ›ci, o kterých se nechtÄ›jí bavit, protože je to velice bolestivé. NÄ›kdy ani Äas tuto bolest nepÅ™ekoná.

Silná motorka.

Já sama jsem si Å™ekla, že bych opravdu nikdy nechtÄ›la, aby nÄ›kdo z mé rodiny mÄ›l nÄ›kdy motorku, nebo aby na ní jezdil. NÄ›co jiného je, co dÄ›lá můj syn, který jezdí závodnÄ› na motorce, ale na nÄ›jakých okruzích, kde je to bezpeÄné. Nejezdí tam ani rychle. Protože je omezen vÄ›kovÄ›, takže nemůže mít samozÅ™ejmÄ› nÄ›jaké silné motorky, ale má spíše takovou krosovou sportovní motorku, na které sportuje na sportovním okruhu a kde také mají svého uÄitele.

Motorky jsou krásné.

Myslím si, že by bylo opravdu výhodné, kdyby si tohle vyzkouÅ¡elo opravdu každé dítÄ›. Také by ale samozÅ™ejmÄ› muselo být jistÄ› seznámeno s tím, že vÅ¡echny problémy se nevyÅ™eší například tím, že si nÄ›kdo pojede proÄistit hlavu. Rychlá jízda a starosti opravdu nejde do sebe. Proto si myslím, že by opravdu nebylo od vÄ›ci, kdyby se také lidé uÄili to, jak si správnÄ› proÄistit hlavu a ne aby Å¡li ihned dÄ›lat adrenalinové zážitky. Můj bratr má právÄ› rád adrenalin, takže si pořídil silnou motorku, což se mÄ› a jeho přítelkyní samozÅ™ejmÄ› vůbec nelíbí. 

Category : Moto