Moto

Závody

Written by  on 31 října, 2023


Kdo by alespoň jednou za život nevidÄ›l závody formule nebo motorek. CílenÄ› nebo náhodnÄ›. SamozÅ™ejmÄ› že kdyby, jste narazili na poctivého a zaníceného fanouÅ¡ka mnÄ›li, by, jste vystaráno na nÄ›kolika hodinovou pÅ™ednášku o historii i souÄasnosti tohohle nebezpeÄného sportu. Dokázal by vám vyjmenovat parametry strojů i vítÄ›ze jednotlivých soutěží. Na tom si myslím, není, nic, Å¡patného, protože jak se říká každý máme to svoje jako relax a uvolnÄ›ní po celém dni i, těžkém, týdnu. NÄ›kdo, shání, týdny lístky do divadla nebo opery a tyhle nadÅ¡enci na závody tÄ›chto, rychlých strojů. Ale po pravdÄ› i ty nezanícení a nezaujatí poznají nÄ›které jména jako Niki Lauda nebo Fernando Alonso.

v depu

NÄ›kteří z vás urÄitÄ› aspoň zpovzdálí, sledovali závody rallye. A urÄitÄ› každý z nás už párkrát vidÄ›l samozÅ™ejmÄ› hlavnÄ› ve sportovních zprávách zábÄ›ry z, havárii, které skonÄili, Å¡Å¥astnÄ› ale bohužel mnohdy i tragicky. Jsou to prostÄ› chlapi, kteří každý, závod, ví, do Äeho jdou. Ale i pÅ™esto zasednou do stroje a nastartuji své maÅ¡iny. Adrenalin a vzruÅ¡ení to je to co je provází každý závod. NapÄ›tí se stupňuje každým kolem až ke konci. A pak pÅ™ijde vytoužené vítÄ›zství nebo prohra. Nato aby byl jezdec úspěšný je samozÅ™ejmÄ› potÅ™ebná dávka chuti a vůle ale to by samo o sobÄ› nestaÄilo, proto se teÄ koukneme do zákulisí.

závody

Protože za každým jezdcem stojí tým lidí, kteří se, starají, aby maÅ¡inka, fungovala, jak má. Od návrhářů a konstruktéru až po mechaniky a seÅ™izovaÄe. VÅ¡ichni se musí doplňovat tak aby to klapalo jako hodinový strojek na vteÅ™iny pÅ™esnÄ›. StaÄí malé zaváhání a je z toho menší nebo vÄ›tší průšvih. Od dob prvních závodů už pÅ™eÅ¡lo nÄ›jaké to desetiletí a tím i zlepÅ¡ení ve vývoji technologii k lepším a bezpeÄnÄ›jším závodům a tím i mnohdy k hezkému a příjemnÄ› prožitému dni na závodech. Tak tímhle Älánkem bychom mohli jezdcům popřát mnoho bezpeÄných závodů a fanouÅ¡kům hezkou podívanou.

Motorka nebo kolo

Written by  on 24 července, 2023


Motorky jsou opravdu velice oblíbené a také jsem slyÅ¡ela, že mnoho lidí právÄ› chce mít motorku, protože je to také vyjde levnÄ›ji. Je to logické, protože vlastnÄ› v zimÄ› anebo v mrazu nebo v silném deÅ¡ti jednoduÅ¡e na motorce nepojedete. To byste jeli autem. Automobil se vlastnÄ› dá využívat úplnÄ› celoroÄnÄ›, a proto jsem si Å™ekla, že je nejlepší by bylo, kdyby lidé také vlastnÄ› uvažovali, zda mají peníze anebo co vlastnÄ› úplnÄ› chtÄ›jí, protože nÄ›kdy mají lidé opravdu veliké oÄi. Veliké oÄi v tom, že když lidé vidí tÅ™eba nÄ›koho, kdo má krásnou motorku, tak by si to ihned dopřáli také.

Kamarád má doma retro motorku.

Jenomže tohle je nÄ›kdy Å¡patné, jednoduÅ¡e ÄlovÄ›k nemůže mít úplnÄ› vÅ¡echno, co vidí. Když tÅ™eba ÄlovÄ›k si chce pořídit motorku, tak aÅ¥ si pořídí motorku. Ale potom, aby tÅ™eba za týden nebo za mÄ›síc nenadával, že zbyteÄnÄ› utratil peníze za motorku, kterou vlastnÄ› ani nechce. Protože když si koupí motorku, tak potom tÅ™eba v zimÄ› už motorku nechce, že je na nic, že je úplnÄ› Å¡koda, že jí kupoval, protože v zimÄ› s ní absolutnÄ› nemůže nic dÄ›lat. ProÄ jste si radÄ›ji nepořídili automobil Cabrio? Automobil se sklápÄ›cí stÅ™echou. To v létÄ› můžete jezdit automobilem se sklopenou stÅ™echou a v zimÄ› nebo v deÅ¡ti nebo ve Å¡karedém poÄasí můžete tu stÅ™echu jednoduÅ¡e dát dolů.

Mnoho lidí má motorky.

Nebo si tÅ™eba poÅ™iÄte kolo. A kolo místo motorky. Já vím, že tohle opravdu veliký rozdíl a že mnoho lidí by se také smálo, že mají kolo místo motorky. Když opravdu nechcete utrácet tÅ™eba statisíce za motorku, tak si kupte za pár tisícovek nÄ›jaké pÄ›kné kolo nebo elektrokolo. V dneÅ¡ní dobÄ› jsou elektrokola opravdu hodnÄ› populární a já si myslím, že mnoho lidí právÄ› chce také elektrokolo. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že díky elektrokolu se lidé dostanou tam, kam chtÄ›jí. Je to nÄ›co podobného skoro jako motorka. Uvidíte sami, pro co se nakonec rozhodnete, protože peníze zde hrají důležitou roli. 

Nebezpečná motorka

Written by  on 28 února, 2023


Máte rádi motorky anebo další moto vÄ›ci? Pokud ano, tak se ani nedivím. Protože v poslední dobÄ› je velice oblíbené to, že lidé si kupují motorky a nebo malé skútry, aby na nich mohli v létÄ› jezdit. Bohužel s tím ale také pÅ™ichází různé neshody a nebo nehody. Tohle se mi opravdu nelíbí, protože v naÅ¡em okrese už se tÅ™i lidé zabili kvůli tomu, že jezdili rychle na motorce a vůbec nebrali nic v potaz, že to také může být nebezpeÄné a nebo životu ohrožující. Proto jsem si Å™ekla, že než abych svému synovi dovolila mít motorku, že mu radÄ›ji pÅ™ispÄ›ji na auto, kde se mi to zdá více, bezpeÄnÄ›jší. PÅ™ece také jenom mÄ› lepší, že když je ÄlovÄ›k takhle schovaný v automobilu, než když potom vylítne z motorky. Ani se o tom už nechci dále bavit. Jsou jistÄ› rodiny, které zažily nÄ›které vÄ›ci, o kterých se nechtÄ›jí bavit, protože je to velice bolestivé. NÄ›kdy ani Äas tuto bolest nepÅ™ekoná.

Silná motorka.

Já sama jsem si Å™ekla, že bych opravdu nikdy nechtÄ›la, aby nÄ›kdo z mé rodiny mÄ›l nÄ›kdy motorku, nebo aby na ní jezdil. NÄ›co jiného je, co dÄ›lá můj syn, který jezdí závodnÄ› na motorce, ale na nÄ›jakých okruzích, kde je to bezpeÄné. Nejezdí tam ani rychle. Protože je omezen vÄ›kovÄ›, takže nemůže mít samozÅ™ejmÄ› nÄ›jaké silné motorky, ale má spíše takovou krosovou sportovní motorku, na které sportuje na sportovním okruhu a kde také mají svého uÄitele.

Motorky jsou krásné.

Myslím si, že by bylo opravdu výhodné, kdyby si tohle vyzkouÅ¡elo opravdu každé dítÄ›. Také by ale samozÅ™ejmÄ› muselo být jistÄ› seznámeno s tím, že vÅ¡echny problémy se nevyÅ™eší například tím, že si nÄ›kdo pojede proÄistit hlavu. Rychlá jízda a starosti opravdu nejde do sebe. Proto si myslím, že by opravdu nebylo od vÄ›ci, kdyby se také lidé uÄili to, jak si správnÄ› proÄistit hlavu a ne aby Å¡li ihned dÄ›lat adrenalinové zážitky. Můj bratr má právÄ› rád adrenalin, takže si pořídil silnou motorku, což se mÄ› a jeho přítelkyní samozÅ™ejmÄ› vůbec nelíbí.