Proč kvůli lásce netrpět

Written by  on 23 července, 2023 


Každému se nÄ›kdy stal, že se Å¡patnÄ› zamiloval. HlavnÄ› ženy mají tendence si hledat partnery, kteří jim naprosto v niÄem nevyhovují. AÅ¥ už jde o muže, kteří jsou chronicky nevÄ›rní a nebo kteří po sobÄ› neuklidí ani hrnek, nejsou to lidé vhodní pro partnerské soužití. Ženy Äasto tyto problémy pÅ™ehlíží, protože jim muž sem tam donese kytku nebo dokonce zaplatí kafe nÄ›kde u stánku. Ale to doopravdy není láska. NauÄte se odliÅ¡it co láska je a co je jen zkouÅ¡ka, co vÅ¡echno jste ochotná vytrpÄ›t a snášet.

starší pár

Co je láska?
Láska není vždycky jen o motýlcích v bÅ™iÅ¡e. Je to pÅ™edevším o tom chtít s tím druhým být dlouhé roky, prožívat s ním vÅ¡echno – nejen to hezké, ale i to Å¡patné, protože prostÄ› víte, že to je ON. Vztahy jsou složité, a není jednoduché se vyznat v tom, kdo je tady pro vás jako partner pro vztah, a kdo je pro vás spíše přítěž a problém. Mnoho lidí se zpoÄátku tváří že vás milují ale nakonec zjistíte, že to tak není. A to je dobÅ™e. Takoví lidé ale nemají ve vaÅ¡em životÄ› co dÄ›lat, aÅ¥ už je to rodiÄ, kamarádka nebo partner. Utíkejte pryÄ od lidí, kteří vám nepÅ™ináší nic dobrého.

mladý pár

Láska nemusí být vÄ›Äná
Sice jsme vyrůstali s prarodiÄi a jeÅ¡tÄ› vÄ›tÅ¡ina naÅ¡ich rodiÄů pÅ™ebrala stejné vzorce – a to, že když se nÄ›kdo vezme, má spolu zůstat celý život bez ohledu na cokoliv. To ale není pravda, a lidé spolu zůstávali, protože rozvody byly brány jako ostuda, zejména pro ženy. Doba ale pokroÄila, a ale opravdu nemusíte být s nÄ›kým, s kým vám není dobÅ™e. Kdo vás využívá, zneužívá vaší dobroty, manipuluje s vámi, není ten, kdo by vás miloval, ale jen ten, kdo mrhá vaším Äasem pro svůj prospÄ›ch. V takové situaci myslete na lásku – na tu k sobÄ›, a utíkejte, co vám nohy staÄí.

Lidí je jako máku, a máte z Äeho vybírat. Dokud nemáte dÄ›ti, vybírejte dokud vám hrdlo ráÄí. Ten pravý nÄ›kde je, neberte to první, co vám pÅ™ijde pod ruku.

Category : Láska