Pracuje pro vás

Written by  on 18 února, 2023 


Dr. Gruen z NÄ›mecka bude mít urÄitÄ› velkou radost, pokud se dozví, že i právÄ› vám osobnÄ› mohl dopomoci ke zlepÅ¡ení vaÅ¡eho zdraví nebo alespoň ke snížení rizika možnosti onemocnÄ›ní působením elektrosmogu, který nás vÅ¡echny pronásleduje již téměř na každém kroku, a to nepÅ™etržitÄ› ÄtyÅ™iadvacet hodin dennÄ›. Není možné mu normálním způsobem uniknout, pÅ™ibývá každým dnem, a pokud se nebudeme správnÄ› chránit, musíme poÄítat se tím, že naÅ¡e zdraví může být opravdu velmi vážnÄ› ohroženo.

NebezpeÄí, kam se podíváte

Když si uvÄ›domíme, kolik na nás Äíhá ze vÅ¡ech stran nebezpeÄí – například v podobÄ› exhalaÄních Å¡kodlivých chemických látek v ovzduší, které se pak projevují například kyselými deÅ¡ti, nebo v podobÄ› globálního oteplování, kterému i my jako lidstvo pÅ™ispíváme zvýšenou produkcí skleníkových plynů, v podobÄ› zeslabené ho ozónu a ozonových dÄ›r…, pak bychom si mÄ›li uvÄ›domit, jak nutné je chránit se alespoň pÅ™ed elektrosmogem. Mezi jinými tak může hrát důležitou roli i ochrana pÅ™ed zářením vysílaÄek a dalších zařízení, která produkují Å¡kodlivé elektromagnetické záření.

Category : Nezařazené