Láska na první pohled

Written by  on 8 září, 2023 


Láska je nÄ›co, co spojuje lidi. Myslím si, že kdyby nebylo lásky, tak by bylo na svÄ›tÄ› opravdu hodnÄ› smutno. Také pÅ™edpokládám, že láska je tady vlastnÄ› odnepamÄ›ti. Ale také mnoho lidí si tÅ™eba klade otázku, co je to vlastnÄ› láska? Je to opravdu ze srdce a nebo je to takový koktejl vÅ¡ech emocí, které se opírají do mozku? Každý ÄlovÄ›k má na tohle úplnÄ› jiný názor. Abych se pÅ™iznala, tak já jeÅ¡tÄ› nÄ›jak tak pÅ™ed pÄ›ti a nebo osmi lety jsem si říkala, že láska je opravdu ze srdce, jenomže pozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že to opravdu tomu tak není. Láska nemá se srdcem nic spoleÄného. Tímhle se samozÅ™ejmÄ› nechci dotknout nikoho, kdo myslí romanticky a kdo je opravdu hodnÄ› romanticky založený. Tohle tedy rozhodnÄ› ne. Já jenom jsem už veliký pragmatik a realistický ÄlovÄ›k. Chci, aby vÅ¡echno mÄ›lo nÄ›jaké vÄ›decké vysvÄ›tlení.

Láska je koktejl emocí.

A to vÄetnÄ› lásky. Také se kolikrát říká, že se nÄ›kdo zamiluje na první pohled. Řeknu vám, že tohle není láska. Tohle je spíše o sympatii a sympatie jsou nÄ›co úplnÄ› jiného než láska. Také jste vÄ›dÄ›li, že ÄlovÄ›ku vydrží opravdu ta nejkrásnÄ›jší zamilovanost tak jeden rok a poté to odpadá? Poté se z tohoto páru nestává tak úplnÄ› extra zamilovaná dvojice. Ale už to jsou spíše takoví partneÅ™i, kteří si důvěřují a mají spoleÄné zájmy, chtÄ›jí vÅ¡echno dÄ›lat spolu. A řeknu vám, že opravdu první půlrok v lásce a ve vztahu je ten nejkrásnÄ›jší. Já jsem tady sice mÄ›la jenom tÅ™i vážné vztahy, ale Å™eknu vám, že první půlrok vždycky v tom vztahu je takový opravdu divoký a vášnivý.

Láska se usměje vždy na každého.

Nechcete být s nÄ›kým jiným než se svou drahou poloviÄkou. A urÄitÄ› mi dají vÅ¡ichni za pravdu, že tohle je pravda. Každý ÄlovÄ›k chce být ze zaÄátku vztahu vždycky jenom za svou láskou. A když už jsme u té lásky, tak bych vám jeÅ¡tÄ› chtÄ›la říct jednu zajímavost. SlyÅ¡ela jsem, že ÄlovÄ›k se prý opravdu nejvíc zamiluje jenom dvakrát v životÄ›. Myslíte si, že tohle je pravda? Já mÄ›la tedy tÅ™i vztahy, ale Å™eknu vám, že vždycky do partnera jsem byla opravdu citlivÄ› zamilovaná. 

Category : Láska