Funguje na zvířata pozitivní motivace?

Written by  on 28 prosince, 2022 


Velmi dlouhou dobu pÅ™evládal názor, že zvíře lze pÅ™ivést k posluÅ¡nosti pouze tehdy, pokud se nás bude bát. To platilo jak u psů, tak například i u cirkusových zvířat. A je pravdou, že nauÄená bezmoc celkem vycházela, aÄkoliv zde nÄ›jaké incidenty byly.

 

V poslední dobÄ› se vÅ¡ak, pÅ™edevším díky pokroku v psychologii i porozumÄ›ní fungování mozku jak u lidí, tak u zvířat zaÄíná objevovat názor, že to ve skuteÄnosti není ani zdaleka ta nejlepší metoda, a že existují efektivnÄ›jší způsoby, jak zvíře uÄit.

 

výcvik psa do tahu

 

Jedním z těch, které jsou v posledních letech stále populárnější, je i metoda pozitivní motivace. Zde se klade důraz nikoliv na trestání, nýbrž na důsledné odměňování za jakýkoliv pokrok. Ukazuje se, že pokud je prováděna správně, je možné s ní dosáhnout velmi dobrých výsledků.

 

Proto je používána například cviÄiteli v zoologických zahradách, když například potÅ™ebují nÄ›které ze zvířat pÅ™ipravit na lékaÅ™ský zákrok, byÅ¥ i jen odebrání krve. V relativnÄ› krátké dobÄ› jej mohou nauÄit tomu, aby si ji nechalo odebrat nejen dobrovolnÄ›, ale dokonce s radostí.

 

z knih se nedozvíme ani zdaleka vše

 

Zde je dobré poznamenat, že na rozdíl od psů Äi cirkusových zvířat, která v podstatÄ› nemohou utéci, u tÄ›ch chovaných v zoo to tak docela neplatí. Pokud je jim výcvik nepříjemný, jednoduÅ¡e se seberou a odejdou do jiné Äásti svého výbÄ›hu. I to je důvod, proÄ na nÄ› silové metody neplatí.

 

Musíme však mít na paměti, že tuto metodu je potřeba provádět dobře. Existuje bohužel mnoho lidí, kteří si ji vykládají mylně a podle toho se také chovají. Výsledkem jsou pak nevychovaní psi, kteří jsou postrachem okolí. Ti pak dělají pozitivním metodám špatné jméno.

 

Proto, pokud o ni máme zájem, je dobré si najít skuteÄného odborníka, který nám vÅ¡e ukáže a vysvÄ›tlí. PÅ™eci jen, studium z knížek nám dá pouze omezené množství informací, a pokud nás nikdo neupozorní na chyby, které dÄ›láme, následky nemuís být pÄ›kné. Proto je i zde dobré postupovat obezÅ™etnÄ›.

Category : Zvířata